Fă-mă să uit

Ia-mă în braţe

şi fă-mă să uit

monotonia

fii călăuză de zbor

posibilă

primăvară

a renaşterii

de suflet însingurat

să nu  aud tăcerea

ascunsă în colţuri

lasă-mi o fărâmă

de iubire

să nu mai simt

gustul amar al

unei lacrimi prelinse

spre suflet

ia-mi inima

şi du-o departe

să fie izvor

susurat

în locuri

neasemuite

…Învaţă-mă

să trăiesc

din nou povestea

unui zbor

târziu

spre infinit…

 

Reclame

Tristeţe

.

Mi-e sufletul ger

încărcat şi stingher

lumina se –nvăluie-n ceaţă

nici soarele nu mai arde ca ieri

nimic… în ce fac nu există  temei

o searbădă zi-n dimineaţă

 

Amurgul albastru devine ardent

şi frunzele cântă în dansuri celebre

aş vrea să te văd în apus răsărind

pe aripi de flutur lumina arzând

ucigând  ale serii tenebre

 

Iar noaptea-mi

popas e doar  chinul prelung

nici somnul rugat nu mai vine

cu gândul că tu  vei sosi într-un  amurg

clipele jalnic şi leneş se scurg

în trista lipsire de tine

 

23.09.2008

Desprindere

 

A vântului chemare mă atinge

şi zbor uitată-n leagăn pătimaş

acum când frunza-n arămiu se stinge

şi floarea se topeşte  pe imaş

 

of vântule de ce nu-mi faci o punte

şi-un curcubeu să fie lin hamac

să mă-nfăşor în amintiri mărunte

şi-n înălţimi pierdute-n zări să zac

 

iar noaptea –n vraja ei să mă ascundă

şi printre stele să îmi pierd cărarea

Hiperion în zbor să mă cuprindă

iar luna blândă fie-mi alinarea

Melancolie

.

Să fug aş vrea în alte anotimpuri

trecute-n anii lungi de bucurii

în care frumuseţea era doamnă

…iar tinereţea

arta de-a trăi

 

toate s-au dus în vise-ndepărtate

chema-le-voi  dar e-n zadar oricum

crescut-au şi copiii peste noapte

…şi locul nostru

e al lor acum

 

melancolia amintirea-mbracă

din  dimineţi cu aurore boreale

o clipă doar să fur…

…dar nu ştiu dacă

e –ngăduit

să mă întorc

din cale…

 

 

10.10.2008

Te caut

Te caut mereu  şi  nu te găsesc

cu gânduri firave de dor m-amăgesc

şi mă pierd risipită pe acele cărări

unde noi bântuiam  fericiţi ca şi ieri

mi-e dor de dor

 

Când lumina din ochii-mi  se stinge treptat

când puternic fiorul  de vânt e luat

când nici timpul nici patima nu mai pot îndura

când durerea te frânge  şi lacrima –i grea

mi-e dor de dor

 

Te chem şi te strig şi te caut mereu

am găsit ascunziş şi în  sufletul meu

am uitat să ucid îndoiala cea grea

fără tine în suflet pustiu ar părea

mi-e dor de dor

Aşteptare

Clipă nemiloasă

ajunge să cuprinzi

un întreg

şi să-l fărâmi încet

până devine drum

înfiorată  punte

de lumină

scurtătură

spre inimă

 

Nedreaptă clipă

de aşteptare

fii  deja ieri

revino mâine

să nu-ţi mai simt

anevoioasa

alunecare

numărată

de doruri

 

…Neîndurător

timpul

aşterne clipe reci

nesfârşite…

 

Timpul

 

Curge timpul liber şi tăcut

în zbor spre neştiutul viitor

şi nu se mai întoarce în trecut

lăsând în noi  un gol copleşitor

 

cu ceasu-n luptă harnic şi fidel

să numere secundele tac tic

magnetic glas tiran şi efemer

o clipă azi, iar mâine eşti nimic

 

trece tainic timpul ca un vis

iar  orele se râspândesc şuvoi

şi noi cu ele-n zbor spre…paradis

timpul se opreşte doar…în noi

 

Curge tainic timpul ca un vis…

 

22 sept 2008